Paul Volcker

Paul Volcker

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Paul Volcker:

Money for Nothing: Inside the Federal Reserve - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Paul Adolph Volcker Jr. (sinh ngày 5 tháng 9 năm 1927) là một nhà kinh tế học người Mỹ. Ông là Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang dưới quyền của các Chủ tịch Jimmy Carter và Ronald Reagan từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 8 năm 1987. Ông được cho là đã chấm dứt mức lạm phát cao ở Hoa Kỳ trong thập kỷ 70 và đầu những năm 1980. Ông là chủ tịch của Ban Cố vấn Khôi phục Kinh tế dưới thời Tổng thống Barack Obama từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 1 năm 2011. Năm 1952, ông gia nhập Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York với tư cách là một chuyên gia kinh tế toàn thời gian. Ông rời vị trí đó vào năm 1957 để trở thành nhà kinh tế tài chính với Ngân hàng Chase Manhattan. Năm 1962, Robert Roosa, người đã từng là người cố vấn của ông tại Cục Dự trữ Liên bang, đã thuê ông tại Bộ Tài chính làm giám đốc phân tích tài chính. Năm 1963, ông trở thành phó thư ký cho các vấn đề tiền tệ. Ông trở lại Chase Manhattan Bank làm phó chủ tịch và giám đốc kế hoạch vào năm 1965. Từ năm 1969 đến năm 1974, ông Volcker làm thư ký của Bộ Tài chính về các vấn đề tiền tệ quốc tế. Ông đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của Tổng thống Nixon dẫn đến việc đình chỉ chuyển đổi vàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Volcker xem xét việc đình chỉ chuyển đổi vàng "sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông ấy".