Paul McNeilly

Paul McNeilly

Viết kịch bản , Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Paul McNeilly:

Community - 2012

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Paul được đào tạo như một diễn viên tại trường The Poor School ở London, với một số giáo viên xuất sắc nhất của thời đại. Paul đã duy trì sự nghiệp diễn xuất chất lượng cao và đa dạng trong suốt hơn 20 năm. Paul cũng đã từng là chủ đề của hai bộ phim tài liệu: 'Stage Struck - Forty Minutes' (BBC2) và 'Forty Minutes On' (BBC4). Trên sân khấu khi anh làm việc tại các nhà hát, bao gồm các vở diễn: Not Gods But Giants (Traverse), I'm No Angel (Nuffield, Southampton), Cherry Picnic (The Old Red Lion), The Glitch and Turn (Tour and Southwark Playhouse), Ladies' Night (nationwide No.1 tour). Paul cũng viết kịch bản, vở kịch 'Not Gods But Giants' của anh đã được chọn làm đại diện phim Anh tại The Traverse, Edinburgh Festival. Các tác phẩm khác của anh đã xuất hiện tại nhà hát như The Southwark Playhouse, The Old Red Lion, The White Bear.