Park Joong Geum

Park Joong Geum

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Park Joong Geum

Quốc tịch: Hàn Quốc

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Chòm sao: Sư tử

Mệnh: Kim bạc kim


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Park Joong Geum THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Park Joong Geum