Ole Bornedal

Ole Bornedal

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Ole Bornedal

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Ole Bornedal THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Ole Bornedal