Oh Jin Suk

Oh Jin Suk

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Oh Jin Suk:

Tạm Biệt Hôn Nhân - 2011
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT