Oh Choong-Hwan

Oh Choong-Hwan

Đạo diễn,

Đạo diễn các phim: While You Were Sleeping | Dangshini Jamdeun Saie (SBS / 2017) Doctors (SBS / 2016) My Love From the ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Oh Choong-Hwan

Quốc tịch: Hàn Quốc

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Đạo diễn các phim:

  • While You Were Sleeping | Dangshini Jamdeun Saie (SBS / 2017)
  • Doctors (SBS / 2016)
  • My Love From the Star | Byeoleseo On Namja (SBS / 2013-2014)
  • The Birth of a Family | Kajogui Tansaeng (SBS / 2012-2013)

XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Oh Choong-Hwan THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Oh Choong-Hwan