Noam Chomsky

Noam Chomsky

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Noam Chomsky:

POM Wonderful Presents the Greatest Movie Ever Sold - 2011

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Chomsky được cho là người sáng lập ra lý thuyết ngữ pháp tạo sinh (generative grammar), được xem là một trong những đóng góp quan trọng nhất đối với ngành lý thuyết ngôn ngữ trong thế kỉ 20. Ông cũng giúp cho việc làm bùng nổ cuộc cách mạng về nhận dạng (cognitive revolution) trong ngành tâm lý học thông qua bài nhận xét về cuốn sách Verbal Behavior (Hành xử trong lời nói) của B.F. Skinner, trong đó ông thách thức cách tiếp cận sử dụng các quan sát về các hành xử để nghiên cứu trí óc và ngôn ngữ khá là phổ biến vào thập niên 1950. Cách tiếp cận tự nhiên của ông trong việc nghiên cứu ngôn ngữ cũng làm ảnh hưởng triết lý ngôn ngữ và trí óc (xem Harman, Fodor). Ông cũng được cho là người sáng lập ra trật tự Chomsky–Schützenberger, một cách phân loại các ngôn ngữ hình thức dựa theo sức phát sinh của chúng Bắt đầu với các chỉ trích về chiến tranh Việt Nam vào thập niên 1960, Chomsky đã được người ta biết nhiều hơn, đặc biệt là trên quốc tế, về những quan điểm chính trị của ông. Ông thường được xem là một trong những nhà trí thức quan trọng nhất trong nền chính trị cánh tả tại Hoa Kỳ. Ông được nhiều người biết về các hoạt động của mình, và những chỉ trích của ông về quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và một số chính phủ khác.