Ngụy Triết Minh

Ngụy Triết Minh

Diễn viên
#11 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Ngụy Triết Minh:

Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 2017

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Ngụy Triết Minh (Miles ), sinh ngày 23/5/1990 ở Sơn Đông, Thiếu Ninh, Trung Quốc. Là diễn viên, ca sĩ nhạc pop, tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm Thiên Tân, chương trình radio chuyên nghiệp.

Một số phim tham gia: Long Nhật Nhất anh chết chắc, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch,...