Neill Blomkamp

Neill Blomkamp

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Neill Blomkamp:

Khu Vực 9 - 2009
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT