LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Michio Kaku

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Michio Kaku