Michio Kaku

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Michio Kaku (sinh ngày 24 tháng 1 năm 1947) là một nhà viết kịch bản và nhà sản xuất phim tài liệu khoa học. Ông cũng là nhà vật lý lý thuyết người Nhật, giáo sư về vật lý lý thuyết tại Đại học New York, đồng sáng lập của Lý thuyết dây. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm viết về vật lý. Ông có mặt khá thường xuyên trên các chương trình truyền thanh, truyền hình, và phim ảnh, đồng thời ông cũng có nhiều bài viết trên trang blog của chính mình.

Kaku sinh tại San Jose, California trong một gia đình di dân người Nhật.

Tại trường trung học Ellwood P. Cubberley tại Palo Alto, Kaku đã thực hiện việc lắp ghép một Máy gia tốc hạt trong chính gara của bố mẹ mình để thực hiện một nghiên cứu khoa học. Tại Hội chợ khoa học quốc gia ở Albuquerque, New Mexico, ông đã lôi cuốn được sự chú ý của nhà vật lý Edward Teller, người sau này trở thành người bảo hộ cho ông, trao tặng cho ông Học bổng Hertz Engineering.

Kaku tốt nghiệp với bằng loại ưu tại đại học Harvard vào năm 1968. Ông gia nhập vào Phòng thí nghiệm bức xạ Berkeley thuộc đại học University of California, Berkeley và nhận bằng Tiến sĩ vào nănm 1972, cũng vào năm đó ông trở thành giảng viên của đại học Princeton. Sau đó ông tham gia sản xuất các bộ phim tài liệu về khoa học ngay trong ngôi trường ông giảng dạy.