Michael Sheard

Michael Sheard

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Michael Sheard:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Michael Sheard (Sinh ngày 18 tháng 6 năm 1938 - mất ngày 31 tháng 8 năm 2005) là một diễn viên người Scotland, người đã tham gia vào một số lượng lớn các bộ phim và chương trình truyền hình, và được biết đến với những vai phản diện. Vai trò truyền hình nổi bật nhất của ông là phó hiệu trưởng nghiêm ngặt Maurice Bronson trong bộ phim Grange Hill của Anh, ông đóng giữa năm 1985 và năm 1989. Ông xuất hiện với vai là Đô đốc Ozzel trong The Empire Strikes Back (1980). Sheard sinh ra là Michael Perkins ở Aberdeen, Scotland, con của Donald Perkins. Ông được đào tạo tại học viện nghệ thuật sân khấu hoàng gia ở London. Trong nhiệm vụ quốc gia của mình, Sheard là một phi công của không lực hoàng gia.

Sheard có mối quan hệ lâu dài với phim khoa học viễn tưởng và xuất hiện trong sáu tập truyền hình của bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng của BBC Doctor Who, xuất hiện cùng với bác sĩ thứ nhất trong cuốn The Ark (1966), bác sĩ thứ ba trong cuốn The Mind of Evil (1971) (Năm 1977), bác sĩ thứ năm ở Castrovalva (1982) và bác sĩ thứ 7 trong cuốn Remembrance of the Daleks (1988). Ông cũng đã làm việc với bác sĩ thứ tám trong The Stones of Venice, một bộ phim Doctor Who được sản xuất bởi Big Finish Productions. Ông là khách mời thường xuyên của cả Doctor Who và Star Wars trong những năm ở Mỹ và Anh.