Marlene França

Marlene França

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Marlene França:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Marlene França (sinh ngày 05 tháng 8 năm 1943 - mất ngày 23 tháng 9 năm 2011) là một nữ diễn viên người Brazil. Năm 13 tuổi, khi đang bán kẹo tại hội chợ thì cô được phát hiện bởi Alex Viany và được mời để làm việc trong bộ phim Đức-Brazil Rose of the Winds. Một lời mời khác đến vào năm 1959, Walter Hugo Khoury đang cần một diễn viên để đóng vai Hell Borders, và năm sau cô được tham gia diễn xuất bên cạnh Mazzaropi trong Jeca Tatu, Milton Amaral. Sau khi đóng những bộ phim nông thôn trong những năm 60, Marlene được mời đến một số bộ phim thể loại pornochanchada, đặc biệt là vào những năm 1970 cô đã liên tục nhận được nhiều vai diễn. Các bộ phim quan trọng mà cô đã tham gia bao gồm bộ phim của các nhà làm phim người Brazil như Ozualdo Candeias, Carlos Coimbra, Luis Sérgio Person, Rubem Biáfora, Jorge Ileli, Ody Fraga và Roberto Santos và những người khác, bên cạnh những người đã đề cập. Marlene cũng cống hiến cho đạo, và cô đã tham gia trong ba bộ phim ngắn bao gồm: Frei Tito (1983), Phụ nữ của Trái Đất (1985) và trẻ em đường phố (1988).