Makoto Shinkai

Makoto Shinkai

Viết kịch bản ,Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Makoto Shinkai:

tiểu sử
Makoto Shinkai là đạo diễn hoạt hình người Nhật. Anh được biết đến qua việc đạo diễn các bộ phim 5cm per second(2007), Hoshi o ou  Kodoma(2011), Koto no ha no ni wa(2013), Xem thêm

Makoto Shinkai là đạo diễn hoạt hình người Nhật. Anh được biết đến qua việc đạo diễn các bộ phim 5cm per second(2007), Hoshi o ou  Kodoma(2011), Koto no ha no ni wa(2013),

Thu gọn