Makoto Shinkai

Makoto Shinkai

09/02/1973

Viết kịch bản, Đạo diễn,

Makoto Shinkai là đạo diễn hoạt hình người Nhật. Anh được biết đến qua việc đạo diễn các bộ phim ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Makoto Shinkai

Quốc tịch: Nhật Bản

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Bảo bình

Mệnh: Tang thạch mộc

Makoto Shinkai là đạo diễn hoạt hình người Nhật. Anh được biết đến qua việc đạo diễn các bộ phim 5cm per second(2007), Hoshi o ou  Kodoma(2011), Koto no ha no ni wa(2013),


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Makoto Shinkai