Makoto Shinkai

Makoto Shinkai

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Makoto Shinkai:

Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú - 2011

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Makoto Shinkai là đạo diễn hoạt hình người Nhật. Anh được biết đến qua việc đạo diễn các bộ phim 5cm per second(2007), Hoshi o ou  Kodoma(2011), Koto no ha no ni wa(2013),