Lý Tuyết Kiện

Lý Tuyết Kiện

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lý Tuyết Kiện:

Khát Vọng - 1990
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
phim Lý Tuyết Kiện đã tham gia