Lý Trung Chí

Lý Trung Chí

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lý Trung Chí:

Cuồng Thú - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT