Lý Tĩnh Phi

Lý Tĩnh Phi

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lý Tĩnh Phi:

Tam Quốc Diễn Nghĩa - 1994
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT