Lý Thiêm Thắng

Lý Thiêm Thắng

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lý Thiêm Thắng:

Thiết Mã Tầm Kiều - 2010
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...