Lý Thiêm Thắng

Lý Thiêm Thắng

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lý Thiêm Thắng:

Đại Lão Gia Sau Bức Màn - 2009
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
Xem thêm
Thu gọn