Lý Thiêm Thắng

Lý Thiêm Thắng

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Lý Thiêm Thắng

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Lý Thiêm Thắng THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Lý Thiêm Thắng