Leslie Cheung

Leslie Cheung

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Leslie Cheung:

Sắc Tình Nam Nữ - 1996
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT