Lee Sang Woo (1971)

Lee Sang Woo (1971)

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lee Sang Woo (1971):

A Little Pond - 2010
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT