Lee Ji Seung

Lee Ji Seung

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Lee Ji Seung

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Lee Ji Seung THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Lee Ji Seung