Lee Dong-Jin

Lee Dong-Jin

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lee Dong-Jin:

Yêu phải nàng lắm chiêu - 2015
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT