Lee Dae Young

Lee Dae Young

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lee Dae Young:

Phụ Nữ Tốt, Phụ Nữ Xấu - 2007
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...