Lâm Chí Long

Lâm Chí Long

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Lâm Chí Long:

Trung Hoa Anh Hùng - 2007
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT