Kim Yong Rim

Kim Yong Rim

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Yong Rim:

Phụ Nữ Tốt, Phụ Nữ Xấu - 2007

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Kim Yong Rim (sinh ngày 03 tháng 3 năm 1940) là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Bà đã xuất hiện lần đầu vào năm 1961 và từ đó đã làm việc đều đặn trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là Silver Grass, bà đã giành được giải thưởng lớn (Daesang) tại MBC Drama Awards năm 1985. Bà đã theo học tại Đại học Triều Tiên - Trường Đại học Truyền thông Mass.

Các bộ phim bà đã tham gia như: Father, I'll Take Care of You (MBC, 2016), My Home's Honey Jar (KBS1, 2015), The Village (SBS, 2015), Love on a Rooftop (KBS2, 2015), Birth of a Beauty (SBS, 2014), Come! Jang Bo Ri (MBC, 2014), The Woman Who Married Three Times (SBS, 2013), The Greatest Thing in the World (MBC, 2013), Drama Special Mother's Island (KBS2, 2013), Lee Soon Shin is the Best (KBS2, 2013), Drama Special - A Corner (KBS2, 2012), Ojakgyo Brothers (KBS2, 2011), Life is Beautiful (SBS, 2010), Style (SBS, 2009), Two Wives (SBS, 2009), Hateful But Once Again (KBS2, 2009), Don't Be Swayed (MBC, 2008), I Am Happy (SBS, 2008), Landscape In My Heart (KBS2, 2007), Bad Woman, Good Woman (MBC, 2007), One Day Suddenly (SBS, 2006), My Girl (SBS, 2005), The Youth in Bare Foot (MBC, 2005), Three Leaf Clover (SBS, 2005), Lotus Flower Fairy (MBC, 2004), A Problem at My Younger Brother's House (SBS, 2003), Wedding Gift (KBS2, 2003), Wife (KBS2, 2003), Miss Mermaid (MBC, 2002), Empress Myung Sung (KBS2, 2001)...