Kim Tae Hae

Kim Tae Hae

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Tae Hae:

Chúng Ta Sẽ Ổn - 2015
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT