Kim Tae Gyun

Kim Tae Gyun

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Tae Gyun:

Đạo Luật Khẩn Cấp 19 - 2002
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT