Kim Tae-Gyeom

Kim Tae-Gyeom

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Tae-Gyeom:

Oán Bạn Thâm Tình - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT