Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun

Diễn viên
#8 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Soo Hyun:

Hậu Trường Giải Trí - 2015
Mạng xã hội: