Kim Sang Suk

Kim Sang Suk

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Sang Suk:

Những Ngày Bình Thường - 2014
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT