Kim Sang Jin

Kim Sang Jin

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Sang Jin:

Nhà Ma - 2004
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...