Kim Sang Ho

Kim Sang Ho

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Sang Ho:

Kingdom - 2018
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...