Kim Nam Gil

Kim Nam Gil

#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Nam Gil :

Hồi Ký Kẻ Sát Nhân - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT