Kim Ki Duk

Kim Ki Duk

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Kim Ki Duk

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Kim Ki Duk