Kim Jong Ho

Kim Jong Ho

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Jong Ho:

Xuân, Hạ, Thu, Đông, Rồi Lại Xuân - 2003
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT