Kim Jin Young

Kim Jin Young

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Jin Young:

Gặp gỡ thông gia (Sui gia đại chiến 1) - 2011
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...