Kim Ji Seok

Kim Ji Seok

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Ji Seok:

Chàng Trai Vườn Nho - 2006
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...