Kim Hyun Sung

Kim Hyun Sung

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Hyun Sung:

Những Miếng Ghép - 2006
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT