Kim Byung Soo

Kim Byung Soo

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Byung Soo:

Thám Quan Kỳ Án 2 - 2008
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...