Kim Bu Seon

Kim Bu Seon

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Bu Seon:

Yêu phải nàng lắm chiêu - 2015
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT