Kevin Williamson

Kevin Williamson

14/03/1965

Đạo diễn,

Kevin Williamson là nhà biên kịch người Mỹ.Hầu hết các bộ phim của ông liên quan đến một nhân vật ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Kevin Williamson

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Song ngư

Mệnh: Phú đăng hỏa

Kevin Williamson là nhà biên kịch người Mỹ.Hầu hết các bộ phim của ông liên quan đến một nhân vật tên là "Casey," như Scream (1996), Scream 2 (1997), Halloween H20: 20 năm sau (1998), và The Faculty (1998).


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Kevin Williamson