Kenneth Turan

Kenneth Turan

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Kenneth Turan (sinh ngày 27 tháng 10 năm 1946) là một nhà phê bình điện ảnh Mỹ và là giảng viên chương trình Thạc sỹ Viết chuyên nghiệp tại Đại học Nam California. Turan là nhân viên của tờ The Washington Post, trong đó có một tác phẩm của Maurice Braverman. Ông là nhà phê bình phim cho Los Angeles Times từ năm 1991 và là giám đốc của Book Prizes của Los Angeles Times, từ năm 1993. Ông là nhà phê bình điện ảnh về chương trình phát thanh của đài KUSC, Arts Alive. Ông cũng cung cấp các bài bình luận về phim cho NPR's Morning Edition. Các bài đánh giá của ông cũng xuất hiện trong The Sun Baltimore. Turan đã tham gia bộ phim tài liệu For the Love of Movies: Câu chuyện về Chủ nghĩa phê bình Phim Mỹ thảo luận về cuộc cãi váo của ông với đạo diễn James Cameron, người đã gửi email cho các biên tập viên Los Angeles Times kêu gọi Turan bị đuổi việc sau khi ông viết bài phê bình tiêu cực Titanic. Turan phục vụ trong ban giám đốc Trung tâm Sách tiếng Yiddish.