Kang Kyeong-Jun

Kang Kyeong-Jun

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kang Kyeong-Jun:

Oán Bạn Thâm Tình - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT