K.O

K.O

Ca sĩ
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của K.O:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Anh là Lead Vocalist, Rapper, Sáng tác trong nhóm Unit 5. Anh có khả năng chơi guitar, chơi Piano và có khả năng sáng tác mà theo đánh giá của chính nhạc sĩ Đỗ Hiếu là: có được tính chuyên nghiệp cao. K.O đã được tập thể của công ty kỳ vọng trở thành một thế hệ ca-nhạc sĩ tiếp nối khá là ấn tượng. Anh hiện là một trong hai thành viên của nhóm Unit 5, dưới sự quản lí của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Uni5 là một nhóm nhạc gồm có 2 thành viên, nhóm nhạc này được đào tạo và được quản lý bởi chính công ty 6th Sense Entertainment JSC. Ý Nghĩa của tên nhóm: Uni5 chính là một hình thức chơi chữ từ unify (thống nhất, ý chỉ sự đoàn kết ở 2 thành viên) và 5 chính là đặc trưng giúp cho các bạn nhận dạng được nhóm nhạc này.