Julia Ormond

Julia Ormond

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Julia Ormond

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Julia Ormond THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Julia Ormond