Josie Rourke

Josie Rourke

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Josie Rourke:

Mary Queen of Scots - 2018

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Josie Rourke (sinh ngày 3 tháng 9 năm 1976) là giám đốc nhà hát và đạo diễn phim người Anh. Từ năm 2012, Rourke đã từng là giám đốc nghệ thuật của nhà hát Donmar Warehouse ở London. Josie sinh ra ở Salford, Greater Manchester vào năm 1976 đến Vivienne và Sean Rourke. Cô ấy có một người anh, Damian. Cô theo học trường tiểu học RC St Mary, trường tiểu học RC Swinton, trường tiểu học RC Gilbert, trường Winton, trường trung học cấp 3 St Patrick, trường Eccles và trường cao đẳng giáo dục nâng cao Eccles. Cô là người đầu tiên trong lịch sử của trường mình theo học đại học Cambridge, nơi cô đã học tiếng Anh tại New Hall, nay là trường Murray Edwards College. Cô bắt đầu chỉ đạo cho sân khấu tại Cambridge và trong số các khoản tín dụng khác, là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đạo diễn Footlights Pantomime, đồng tác giả của Chủ tịch Footlights và Vice President Richard Ayoade và John Oliver. Sau khi tốt nghiệp Cambridge năm 1998, cô làm việc cho Nhà hát Nghệ thuật Cambridge, phối hợp dự án BT National Connections quanh East Anglia. Sau đó, cô chuyển đến London, nơi cô làm việc đêm làm thư ký cho một ngân hàng sáp nhập và mua lại, theo đuổi các dự án sân khấu trong những ngày đó, bao gồm trợ giúp Laurie Sansom trong việc sản xuất  Laurie Sansom của JB Priestley tại Nhà hát Watford Palace. Sau chín tháng sống và làm việc tại London, cô được bổ nhiệm làm Trợ lý Giám thị tại Donmar Warehouse.