John Duran

John Duran

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của John Duran:

The Paw Project - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch Mỹ
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT

John J. Duran là một chính khách đô thị ở Mỹ và là thành viên của hội đồng thành phố West Hollywood, California. Duran được bầu vào Hội đồng Thành phố vào ngày 6 tháng 3 năm 2001. Ông đã thành công trong việc đưa Thành viên Hội đồng thành phố Paul Koretz trở thành thành viên của Hội đồng Nhà nước. Ông đã từng phục vụ trong Ủy ban Ổn định Tiền thuê nhà của thành phố. Duran có một lịch sử lâu dài liên quan đến cộng đồng LGBT. Một trong những quan ngại của Duran là việc phục hồi rượu và ma túy tại West Hollywood. Duran đã bảo đảm địa điểm cho Trung tâm Phục hồi Thuốc và Rượu của Tây Hollywood. Duran cũng đã khởi xướng một loạt các cuộc họp của hội đồng thành phố về methamphetamine tinh thể, đã từng là mô hình cho các cộng đồng khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Duran hiện đang vận động cho việc bảo tồn lịch sử của Sunset Strip [4] và sự ra đời cuối cùng của một Rock 'n' Roll Museum. Một người đàn ông đồng tính công khai, Duran là thành viên hội đồng sáng lập của ANGLE (Truy cập Hiện tại cho Bình đẳng Đồng tính và Đồng tính nữ). Duran cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bình đẳng California ("EQCA"), tổ chức quyền công dân trên toàn quốc của LGBT. Ngoài ra, Duran là thành viên ban quản trị của ACLU, Lambda Legal Defense, và Nhóm Đặc nhiệm Gay và Lesbian Quốc gia.