Joel Zwick

Joel Zwick

11/01/1942

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Joel Zwick

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Chòm sao: Ma kết

Mệnh: Dương liễu mộc


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Joel Zwick THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Joel Zwick