Joaquim Pinto

Joaquim Pinto

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Joaquim Pinto:

What Now? Remind Me - 2014

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Joaquim Pinto sinh ngày 20 tháng 6 năm 1957, là một nhà sản xuất phim, đạo diễn người Bồ Đào Nha. Từ năm 1979 đến năm 1987, ông làm việc như một kỹ sư âm thanh trong hơn 40 bộ phim của các nhà làm phim khác nhau như Manoel de Oliveira, Alain Tanner, João Botelho, António Reis và Margarida Cordeiro, Jorge Silva Melo, Werner Schroeter, João César Monteiro, Paulo Rocha, João Canijo, José Nascimento. Sau nhiều kinh nghiệm đạo diễn và quay phim trên phim ngắn, ông làm bộ phim truyện đầu tiên của mình - Tall Stories (1988). Năm 1992 bộ phim Twin Flames của ông đã được lựa chọn cho Liên hoan Locarno và gần đây là What Now? Remind Me (2013). Trong vai trò một nhà sản xuất, ông đã sản xuất ba bộ phim truyền hình và năm phim truyện tiêu biểu như Recollections of the Yellow House (1989), bộ phim được trao giải Sư tử bạc tại Liên hoan phim Venice (1989).