Jim Goddard

Jim Goddard

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jim Goddard:

A Tale of Two Cities - 1980
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT