Jess Oppenheimer

Jess Oppenheimer

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jess Oppenheimer:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Jessurun James "Jess" Oppenheimer (Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1913 - mất ngày 27 tháng12 năm 1988) là một nhà văn, nhà sản xuất và đạo diễn đài phát thanh và truyền hình Mỹ, là nhà sản xuất và là nhà văn đầu tiên của chương trình sitcom CBS I Love Lucy. Ông được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở San Francisco. Trong năm học cơ sở tại Stanford trong những năm 1930, Oppenheimer đã đến thăm các phòng thu của đài phát thanh KFRC ở San Francisco và sớm bắt đầu dành tất cả thời gian rỗi của mình ở đó. Ông đã xuất hiện trong chương trình truyền hình đầu tay của mình, biểu diễn hài kịch mà ông đã viết trên chương trình phát thanh đa dạng của đài phát thanh, Blue Monday Jamboree. Năm 1936, Oppenheimer chuyển đến Hollywood, nơi trong tuần đầu tiên ông được thuê làm nhà văn hài kịch cho chương trình radio của Fred Astaire. Khi chương trình của Astaire kết thúc vào năm sau, Oppenheimer đã làm việc với tư cách là một nhà văn của đài phát thanh cho Jack Benny. Sau đó ông viết kịch hài cho các chương trình khác như Chase and Sanborn Hour với Edgar Bergen và Charlie McCarthy, chương trình Lifebuoy với sự tham gia của Al Jolson, The Gulf Screen Guild Show và Chương trình Rudy Vallee.